Research chemicals, dit moet je erover weten

Research chemicals, dit moet je erover weten

De kans is ongelofelijk groot dat je op deze pagina terecht bent gekomen omdat je wellicht al wel eens hebt gehoord over de zogenaamde research chemicals die op de markt zijn terug te vinden. Het hoeft niet gezegd dat heel wat mensen interesse hebben in de verdovende middelen die sinds jaar en dag op de markt zijn terug te vinden. Het spreekt evenwel voor zich dat dergelijke middelen vanwege het risico waarover ze beschikken inmiddels niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen als illegaal worden bestempeld. Ze vallen dan ook immers zo goed als allemaal onder de zogenaamde Opiumwet. Dat geldt op moment van schrijven evenwel niet voor het merendeel van de zogenaamde designer drugs.

Wat zijn research chemicals?

Er wordt vandaag de dag behoorlijk veel gesproken over research chemicals. Voor ontzettend veel mensen geldt evenwel in de praktijk dat ze zich niet helemaal bewust zijn van de precieze aard van deze verdovende middelen. In principe gaat het hierbij om een vorm van drugs welke in een labo door wetenschappers werd aangepast. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat deze middelen buiten de zogenaamde Opiumwet komen te vallen. Dit heeft als gevolg dat ze (minstens vooralsnog) gewoon verkocht kunnen worden op de Nederlandse markt. Dit gezegd hebbende is het zo dat er stemmen opgaan om daar in de toekomst toch verandering in te gaan brengen. Hoelang deze middelen ‘vrij’ verkocht mogen worden is dus nog maar de vraag.

Mogen deze research chemicals wel gewoon verkocht worden?

Voor de traditionele drugs geldt dat ze op de Nederlandse markt niet mogen worden verkocht omwille van het feit dat ze vanwege hun samenstelling onder de koepel van de Opiumwet vallen. Dat zorgt er dus voor dat ze niet legaal verkocht kunnen worden hier op de Nederlandse markt.

Op moment van schrijven is het dus zo dat de research chemicals die op de markt zijn terug te vinden gewoon verkocht mogen worden. Wanneer je van plan bent om dergelijke middelen aan te gaan schaffen is het echter wel zeer, maar dan ook zeer belangrijk om dat altijd te doen bij een betrouwbare partij. Het is immers uitsluitend op die manier dat je met honderd procent zekerheid kan stellen dat er niet met de samenstelling werd geknoeid. Het hoeft niet gezegd dat dit voor de gezondheid van de gebruiker altijd van ontzettend groot belang is.

Zijn er dan helemaal geen risico’s aan verbonden?

Indien je de samenstelling gaat bekijken waar designer drugs of research chemicals over beschikken zal je vast kunnen stellen dat deze eigenlijk niet zo heel erg veel verschilt ten opzichte van de samenstelling waar ‘echte drugs’ over beschikken. Dit betekent dat het effect waar je op kan rekenen in grote lijnen overeenkomt. Dat geldt logischerwijs ook niet alleen voor het effect dat kan worden ervaren, maar zeker ook voor de risico’s waarvan sprake is.

Het feit dat designer drugs in principe verkocht mogen worden in Nederland betekent dus zeker niet dat er helemaal geen risico’s aan verbonden zijn, integendeel. Het is dan ook zeer belangrijk om goed na te denken voordat je van dergelijke middelen gebruik gaat maken.