Wat kan je verwachten van een koeriersverzekering?

koeriersverzekering

Wanneer je van plan bent om als koerier aan de slag te gaan zal je er in de praktijk rekening mee willen (en moeten) houden dat het afsluiten van een zogenaamde koeriersverzekering absoluut noodzakelijk is. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig te zijn. Voor koeriers geldt namelijk dat ze veelvuldig de weg opgaan met als gevolg dat het risico op een ongeval of gewoon op schade in het algemeen niet onaanzienlijk is. Toch spreekt het voor zich dat het afsluiten van een passende verzekering van cruciaal belang is. Ben je benieuwd naar wat de mogelijkheden op dit vlak nu precies zijn en wil je graag ontdekken waar zeker rekening mee te houden? Dan is het zonder meer de moeite waard om even grondig alle aangehaalde informatie hieronder door te nemen.

Wat is een koeriersverzekering?

Als koerier spreekt het voor zich dat je dagelijks met een auto de weg op zal gaan. Dit heeft meteen twee directe gevolgen. In eerste instantie zorgt dit er in de praktijk voor dat je rekening moet houden met het verplicht afsluiten van de zogenaamde WA-verzekering voor voertuigen. Dit is één van de weinige verzekeringen die je in Nederland terug kan vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Voor deze verzekering geldt dat ze over de mogelijkheid beschikt om tussen te komen wanneer er sprake is van een bepaald schadegeval waar derden bij betrokken zijn. Deze koeriersverzekering is de zogenaamde basisverzekering wat als gevolg heeft dat ze ook over de laagst mogelijke premie van allemaal beschikt. Er is echter nog een tweede aandachtspunt.

Omwille van het feit dat je dagelijks naar alle waarschijnlijkheid toch een behoorlijk aantal kilometers af zal leggen als koerier spreekt het voor zich dat je bij voorkeur zal willen kunnen rekenen op een zo sterk mogelijke dekking. Het feit dat de WA-verzekering tussenkomst verleent in schade die optreedt aan derden is natuurlijk mooi meegenomen, maar het spreekt voor zich dat het in de praktijk nog veel belangrijker en interessanter is wanneer je ook kan rekenen op een tussenkomst voor zelf geleden schade. Dan zal je moeten opteren voor een uitgebreidere koeriersverzekering. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de WA+ beperkt evenals de WA+ volledige cascoverzekeringen.

Hoe bepaal je de voor jou beste koeriersverzekering?

Het spreekt voor zich dat je als koerier in de praktijk altijd zal willen kunnen rekenen op de meest interessante koeriersverzekering. Voor heel wat mensen die op zoek zijn naar een dergelijke verzekering geldt dat ze zich afvragen wat nu precies de meest interessante optie is. Wat dit betreft zal je kunnen vaststellen dat er niet zoiets bestaat als een verzekering die voor iedereen als de beste optie kan worden bestempeld. Er zijn dan ook in de praktijk te veel verschillende zaken die hier een invloed op uitoefenen. Denk hierbij dan concreet aan de onderstaande factoren:

  1. De waarde van het voertuig waarover je beschikt;
  2. Hoeveel kilometers je daadwerkelijk gaat afleggen;
  3. Een mogelijke persoonlijke voorkeur waarover je beschikt;
  4. Het budget dat je voor de verzekering beschikbaar hebt;

Wat voor veel koeriers mogelijks kan worden bestempeld als de beste verzekering hoeft dus niet persé ook op jou van toepassing te zijn, integendeel. Mogelijks wordt jouw keuze bijvoorbeeld beïnvloed door een bepaalde persoonlijke voorkeur of beschik je slechts over een relatief beperkt budget? Rekening houdende met het vrij intensieve gebruik van een koeriersvoertuig zou het inderdaad wenselijk kunnen zijn om te beschikken over een allriskverzekering, maar deze zal lang niet voor iedereen even betaalbaar zijn. Dit al zeker niet voor een beginnende koerier.

Welke verzekeringen zijn er?

De koeriersverzekering valt net als andere verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen op verschillende manieren af te sluiten. In eerste instantie heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de gewone WA-verzekering. Het afsluiten van deze verzekering zorgt er in de praktijk voor dat je probleemloos weet te voldoen aan de wettelijke verplichting die geldt voor het afsluiten van een verzekering voor een koeriersvoertuig. Dit gezegd hebbende is het zo dat deze verzekering over een vrij basic karakter beschikt. Ze dekt dan ook uitsluitend de schade in die ontstaat aan derden.

Een andere koeriersverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekering. Voor deze verzekeringen geldt dat ze buiten de WA-dekking eveneens beschikken over een bepaald aantal dekkingen voor zelf geleden schade. Met andere woorden, ook wanneer er aan jouw eigen koeriersvoertuig bepaalde schade ontstaat zal de verzekeraar tussenkomst verlenen. Dergelijke verzekeringen beschikken uiteraard over een iets hoger gelegen premie, maar blijken in de praktijk voor koeriers vaak geen overbodige luxe te zijn. Het wordt dan ook eigenlijk sterk aangeraden om de voorkeur te geven aan één van deze twee opties.

Verzekeringen vergelijken is altijd interessant!

Slaag je er maar niet om een keuze te maken op vlak van wat voor jou nu precies de meest interessante koeriersverzekering is? In dat geval is het een absolute aanrader om een vergelijking uit te gaan voeren. Door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal je namelijk tot de vaststelling komen dat je niet alleen een concreet beeld zal krijgen van de diverse koeriersverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden, bovendien zal je tevens kunnen vaststellen dat duidelijk zal worden van welk verschil in prijs er sprake zal zijn. Hou er rekening mee dat de premie die verschuldigd is niet alleen wordt bepaald door de verzekeraar in kwestie, maar ook afhankelijk is van het type verzekering die je gaat afsluiten voor jouw koeriersvoertuig.

Wil je graag kunnen rekenen op de meest interessante koeriersverzekering en zou je deze graag willen afsluiten tegen de laagst mogelijke kosten? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het altijd een aanrader is om in eerste instantie even een vergelijking uit te voeren. Let wel op, voer een dergelijke vergelijking bij voorkeur altijd uit op een objectieve vergelijkingssite. Ook op de website van menig aantal verzekeraars wordt deze mogelijkheid aangeboden, maar vaak is er dan uiteraard geen sprake van een echt objectief eindresultaat. Hou hier dus absoluut zeker rekening mee.

Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.